Författararkiv: fredrikgregeby

Beslut om fiberdragning

Ni medlemmar tyckte med stor majoritet att grävning och läggning av fiberförberedande rör skall göras. Efter diskussion med entreprenören kommer grävningen att begränsas mot ursprungliga planer och våra grunder, efter mångas önskemål, att utnyttjas där det går. Vi behöver gå … Läs mer

| Lämna en kommentar

Enkät om eventuell fiberdragning i området

» Här hittar du ritningar för fiberdragning i området SVARA SENAST 15 MAJ! Som ni kanske har märkt så pågår det schaktningsarbeten för fiberdragning i vår omgivning. Skanova (TeliaSonera Skanova Access AB är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera) är huvudansvarig … Läs mer

| Lämna en kommentar

Hängrännor och stuprör

Stämman fattade beslut om att hängrännor och stuprör överlåtes till respektive fastighet. Detta innebär förutom tidigare beslut om att var och en ansvarar för underhåll och reparationer även att man själv svarar för kostnaden för material och arbete. Förorsakas skada … Läs mer

| Lämna en kommentar

Renoveringen av våra garage

Det stora garaget fick en rejäl genomgång förra året och nu återstår bara en justering av golvet i övre garaget. Ytskiktet har tagit stryk under vintern och på vissa platser i garaget så har skadorna blivit så stora att de … Läs mer

| Märkt | Lämna en kommentar

Våra lekplatser

När det gäller våra lekplatser i området så finns det ett behov av upprustning. De närboende kan ta kontakt med styrelsen för att få godkänt de åtgärder som man vill genomföra. Det är ett gammalt område och vårt material är … Läs mer

| Märkt | Lämna en kommentar

Bilder från vårstädningen

Nu finns bilderna från vårstädningen den 24 april. En härlig dag som nästan kändes som en sommardag. Tack alla som var ute och fixade. Det blev jättefint! Länk till bilderna från vårstädningen.

| Märkt , | Lämna en kommentar

Hur mår vårt område?

På årsstämman fick vi veta att styrelsen med Anders Norberg i spetsen har lagt ner mycket jobb på att kartlägga hur området mår och i vilket skick de gemensamma delarna i området har, alltså det föreningen äger. Man har inventerat allt … Läs mer

| Märkt | Lämna en kommentar