Fiber

Som ni säkert har märkt har arbetena med dragningen av fiberrör nu startat även i den nedre delen av området. Den preliminära ritningen nedan visar hur dragningen är tänkt att göras. Den omarbetade dragningen innebär att man utnyttjar grunderna så mycket som möjligt.

  • De tjockare röda strecken visar den nya dragningen.
  • De överkryssade tunnare röda linjerna visar hur ursprunglig dragning längs gångvägarna såg ut.

Kontakta gärna styrelsen ifall ni vill ha mer info eller har frågor!

Resultat från fiberenkät

Det har kommit in önskemål om mer detaljerad info angående resultatet från fiberenkäten. Utfallet från de enkäter som kom in i tid såg ut så här:

  • 45 svar har inkommit vilket motsvarar ca 63% av hushållen i föreningen
  • 36 svarade JA vilket motsvarar ca 80% av inkomna svar
  • 9 svarade NEJ vilket följaktligen motsvarar ca 20% av inkomna svar

Utöver dessa har ytterligare 2 JA svar tillkommit senare.

Annonser