Beslut om fiberdragning

Ni medlemmar tyckte med stor majoritet att grävning och läggning av fiberförberedande rör skall göras.

Efter diskussion med entreprenören kommer grävningen att begränsas mot ursprungliga planer och våra grunder, efter mångas önskemål, att utnyttjas där det går.

Vi behöver gå in och ut till/från grunderna vid några gavelhus.

Arbetena kommer att starta ganska snart!

Frågor besvaras av styrelsen.

Vi avser att hålla hemsidan uppdaterad när något behöver kommuniceras.

20120519-195555.jpg

Annonser
| Lämna en kommentar

Enkät om eventuell fiberdragning i området

» Här hittar du ritningar för fiberdragning i området

SVARA SENAST 15 MAJ!

Som ni kanske har märkt så pågår det schaktningsarbeten för fiberdragning i vår omgivning. Skanova (TeliaSonera Skanova Access AB är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera) är huvudansvarig och Skärgårdsschakt är ”gräventreprenör”

Bor du i området har du fått en lapp i brevlådan där styrelsen undrar om din åsikt om grävning i vårt område. Det du ska ta ställning till är om du säger ja eller nej till dragning av fibertomrör i vårt område. Detta görs utan kostnad för föreningen och dig som enskild bostadsägare. Kostnad för att ansluta sig till fibernätet hittar du på lappen du fått. Där kan du också hitta mer information om detta.

Styrelsen vill ha svar senast 15 maj (på tisdag). Lägg ditt svar i brevlådan på Lindmätarvägen 77 eller Lindmätarvägen 33.

» Här hittar du ritningar för fiberdragning i området

| Lämna en kommentar

Hängrännor och stuprör

Hängrännor och stuprör

Stämman fattade beslut om att hängrännor och stuprör överlåtes till respektive fastighet. Detta innebär förutom tidigare beslut om att var och en ansvarar för underhåll och reparationer även att man själv svarar för kostnaden för material och arbete.

Förorsakas skada eller stopp i grannens eller föreningens del av avloppssystemet kan skadestånd komma att utkrävas (som för spillvattnet). Diskussioner på stämman visar på behovet av att utföra reparationsåtgärder samordnat per huslänga.

Branschrekommendationen är att livslängden för plaströr och rännor är 25 till 35 år – vi byggde 1982.

Eventuellt rotavdrag kan utnyttjas av enskild husägare.

| Lämna en kommentar

Renoveringen av våra garage

Det stora garaget fick en rejäl genomgång förra året och nu återstår bara en justering av golvet i övre garaget. Ytskiktet har tagit stryk under vintern och på vissa platser i garaget så har skadorna blivit så stora att de måste åtgärdas. Vi kommer att ta in en offert och tidsplanera åtgärden.

När det gäller de små garagen så har styrelsen vid rundvandringen konstaterat att vissa delar av garagen måste åtgärdas innan skadorna blir värre en vad de är. Det är baksidan på garagen som är värst angripna, i nederkant . Nu har man vid ett av garagen redan gjort det som behövs. Man har gjort en renovering som är ett litet ”mästerverk” och styrelsen har föreslagit att denna metod skall gälla för alla de övriga garagen. Styrelsen vill passa på och tacka de involverade i denna renovering. Ni har gjort ett mycket bra arbete och ni är ett föredöme för oss övriga i att ta initiativ och visa handlingskraft. Vi håller kostnaderna nere i föreningen om fler kan hjälpa till.

Styrelsen

| Märkt | Lämna en kommentar

Våra lekplatser

När det gäller våra lekplatser i området så finns det ett behov av upprustning. De närboende kan ta kontakt med styrelsen för att få godkänt de åtgärder som man vill genomföra. Det är ett gammalt område och vårt material är slitet och väl använt. Nu börjar vissa saker utgöra en risk för barnen så det är tid att rusta. Ta kontakt med styrelsen för en diskussion.

Styrelsen

| Märkt | Lämna en kommentar

Bilder från vårstädningen

Nu finns bilderna från vårstädningen den 24 april. En härlig dag som nästan kändes som en sommardag. Tack alla som var ute och fixade. Det blev jättefint!

Länk till bilderna från vårstädningen.

| Märkt , | Lämna en kommentar

Hur mår vårt område?

På årsstämman fick vi veta att styrelsen med Anders Norberg i spetsen har lagt ner mycket jobb på att kartlägga hur området mår och i vilket skick de gemensamma delarna i området har, alltså det föreningen äger. Man har inventerat allt från armatur, takpannor och stuprör till vägar, gemensamhetslokal och lekplatser. Allt har sedan klassats i tre kategorier:

  • Prio 1: Mycket angeläget
  • Prio 2: Inte fullt så angeläget
  • Prio 3: Kan vänta ett par år

Läs mer och ladda ner hela dokumentet här.

| Märkt | Lämna en kommentar