Långtidsplan

Syftet med detta dokument är att samla de mest rudimentära riktlinjer för oss i styrelsen avseende underhåll av våra gemensamhetsanläggningar. Den prioriteringslista som ligger sist i detta dokument skall vara underlag för vår kortsiktiga prioritering av aktiviteter. En långsiktig plan, framtidsplan och underhålls och förnyelseplan, skall också skapas och kopplas till vår fond för framtida kostnader.Materialet i dokumentet är en sammanställning av information från ”Villaägarnas Riksförbund” och information från internet samt vår egen dokumentation från byggtiden, Gemensamhetsanläggning för MYSF.

Klicka på länken nedan för att öppna dokumentet:

Långtidsplan