Årsstämmoprotokoll

årsstämma 20180322

Annonser

Årsstämma 2017

årsstämma 2017

Årsstämma 23 mars kl 19.00

Nyrenoverad båt!

Båten

Bild | Posted on av

Fiberdragning i kv 1-3 startar nu

Som ni säkert har märkt har arbetena med dragningen av fiberrör nu startat även i den nedre delen av området. Den preliminära ritningen nedan visar hur dragningen är tänkt att göras. Den omarbetade dragningen innebär att man utnyttjar grunderna så mycket som möjligt.

  • De tjockare röda strecken visar den nya dragningen.
  • De överkryssade tunnare röda linjerna visar hur ursprunglig dragning längs gångvägarna såg ut.

Kontakta gärna styrelsen ifall ni vill ha mer info eller har frågor!

Resultat från fiberenkät

Det har kommit in önskemål om mer detaljerad info angående resultatet från fiberenkäten. Utfallet från de enkäter som kom in i tid såg ut så här:

  • 45 svar har inkommit vilket motsvarar ca 63% av hushållen i föreningen
  • 36 svarade JA vilket motsvarar ca 80% av inkomna svar
  • 9 svarade NEJ vilket följaktligen motsvarar ca 20% av inkomna svar

Utöver dessa har ytterligare 2 JA svar tillkommit senare.

Fiberdragningen startar vecka 22

Arbetet med dragning av rör för fiber kommer att starta under vecka 22 i kvarter 4 och 5 på Lindmätarvägen.

Dragningen kommer, i så stor utsträckning som möjligt,
att göras genom husgrunderna.
Ett utkast till ritningen ser du här nedan (ej inritat, längan L53-L63 som också kommer dras genom husgrunden).

Resterande del av samfälligheten kommer att beröras senare.
Vi återkommer med mer information om denna del av arbetet.

20120529-175133.jpg

| Lämna en kommentar

Trädfällning på städdagen

Så här gick det till när trädet vid Lindmätarvägsbacken fälldes på staddagen senast.

20120521-000356.jpg

20120521-000412.jpg

20120521-000429.jpg

20120521-000444.jpg

Tack alla ni som var ute och jobbade på städdagen.

Bra jobbat!

| Lämna en kommentar