Kvartersombud/Valberedning

Följande fastigheter är kvartersombud samt valberedning. Uppdraget gäller fram till nästa årsstämma.

Valberedning/kvartersombud

Kvarter 1: D22

Kvarter 2: M37

Kvarter 3: M27

Kvarter 4: L19

Kvarter 5: L49


att vara kontaktperson mot styrelsen för boende i kvarteret.
I kvartersombudets uppgifter ingår

  • att förvara nycklar till soprum, elskåp och förråd.
  • att leda arbetet och fördela material och utrustning vid höst- och vårstädning och vid ev andra arbeten, som ska göras i kvarteret.
  • att se till att gemensamma lokaler, vägar, ledutrustning mm i kvarteret är i gott skick samt vid ev skada anmäla detta till styrelsen.
  • att regelbundet kontrollera kvarterets lekutrustning och sopskåp.
  • att ha tillsyn över kvarterets planteringar och grönytor och snygga till i dessa områden. Enligt beslut på stämma 1999 ska gräs mm klippas 2-3 gånger/år, allt detta tillsammans med boende i kvarteret.
  • att vintertid kontrollera och vid behov komplettera sandning och snöskottning på kvarterets vägar, trappor och andra ytor. Vid dessa tillfällen skall även andra boende i kvarteret hjälpa till. Ev brister i åtaganden från anlitade entreprenör ska anmälas till styrelsen.

Observera att ovanstående arbete görs i samarbete med de övriga boende i området med kvartersombudet som samordnande.