Grannsamverkan

Information om grannsamverkan

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsperson upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gav ut 2008 minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Läs mer på BRÅ