Träfflokalen

Träfflokalen finns tillgänglig för oss boende i området att hyra. Anne-Marie Hedman, Myrängsvägen 23 (bokningsansvarig) och Lena Ingebrigtsen, Myrängsvägen 37, är stugvärdar.

Ann-Marie’s telefonnummer är 08 7745689 / 070 4365505, kontakta henne för mer information.

Regler för träfflokalen

 • Träfflokalen kan hyras av medlemmar  för en mindre avgift.
 • Träfflokalen ska vara utrymd senast kl 00.30.
 • Det är förbjudet att övernatta i lokalen.
 • Barn och ungdomar får gratis låna lokalen för att t ex spela bordtennis under förutsättning att föräldrarna tar ansvar för ev uppkomna skador på byggnad eller inredning.
 • Innan nycklarna återlämnas ska lokalen städas.

Vid bordtennis gäller:

 • Tillgången gäller boende i området (någon övrig kamrat kan få förekomma).
 • Vuxen medlem ansvarar för att ordning upprätthålles
 • Städning vid behov
 • Att inte för många vistas i lokalen
 • Att nycklar utkvitteras och återlämnas ifrån Stugvärdar eller ifrån någon i Styrelsen
 • Att montera upp/ner bordet vid behov och ev ställa ut det i förrådsstugan alltså låt bordet stå om ej annat sägs.
 • Nätet borttages och förvaras i städskåpet.

Anm

För en del år sedan förekom viss skadegörelse vid upplåtelse för just detta ändamål – vi gör nu ett nytt försök! Om lokalen är uthyrd har dessa förtur – då lokalen uthyres genom stugfogdarna och samordning inte alltid kan ske måste man lämna lokalen direkt om krock uppstår.

Annonser