Riktlinjer för trädfällning

Det kan finnas olika anledningar till att man anser ett träd behövas fällas. Det är dock alltid nödvändigt att Styrelsen godkänner en fällning innan den görs. Nedan riktlinjer gäller i området:

  1. Utgör trädet en risk för närboende så skall det fällas. Beslut om detta tas i styrelsen. Kostnaden för fällningen tas i dessa fall av samfälligheten. Allt material från trädfällningen kommer att forslas bort av trädfällarna.
  2. Om ett träd av någon anledning utgör ett hinder eller skymmer solen för närboende så skall först ett godkännande från styrelsen inhämtas. Dessutom skall alla kringboende ge sitt godkännande och därefter så kan trädet fällas. Kostnaden i det här fallet får de som vill ta ner trädet stå för, dessutom ska dessa se till att området runt det fällda trädet återställas så att det ser snyggt och prydligt ut.

Styrelsen