Hängrännor och stuprör

Stämman fattade beslut om att hängrännor och stuprör överlåtes till respektive fastighet. Detta innebär förutom tidigare beslut om att var och en ansvarar för underhåll och reparationer även att man själv svarar för kostnaden för material och arbete.

Förorsakas skada eller stopp i grannens eller föreningens del av avloppssystemet kan skadestånd komma att utkrävas (som för spillvattnet). Diskussioner på stämman visar på behovet av att utföra reparationsåtgärder samordnat per huslänga.

Branschrekommendationen är att livslängden för plaströr och rännor är 25 till 35 år – vi byggde 1982.

Eventuellt rotavdrag kan utnyttjas av enskild husägare